Мүдделітараптарменкездесу осы жобаның экологиялық жәнеқоршағанортағатигізетінәсерібойыншаақпарат беру мақсатында өткізіледі.
Бұлжобабойыншаесептерменалдын ала танысуғаболады. ЕсептердіңкөшірмелерінЕрейментауауданыӘкімдігініңКәсіпкерлікбөлімінен, сондай-ақолардыэлектрондытүрде «Samruk-GreenEnergy» компаниясы сайтының (www.samruk-green.kz) «Жобалар»бөлімінентабуғаболады .
Туындағансұрақтар мен түсіндірмелербойынша «Samruk-GreenEnergy» компаниясына немесе Ерейментау ауданының әкімдігіне жазбаша немесе телефон бойынша ауызша жүгінуіңізді не info@samruk-green.kzмекенжайынаэлектрондыхабарламажіберуіңіздіөтінеміз.
Тел. 7172 – 682366, Касымбеков А.К.