2012 жылы Алматы облысының Сарыбұлақ ауылында, Қазақстанға Корея көмек беру үкіметаралық бағдарлама аясында және «Green Village» халықаралық жоба бойынша, «Daegue Қала Газ» Корей компаниясымен «DostykEnergo» ЖШС бірігіп 52 кВт қуатты күн электр станциясы (одан әрі - КЭС) салынған.